Joen Mawashi ry - Postituslistat

Tilaa Joen Mawashin uutiskirjeet tästä

Päivitä yhteystietosi

Peruuta uutiskirje

Contact the administrator

powered by phpList

Postituslistan rekisteriseloste

Tämä on Joen Mawashi ry:n postituslistan osoitetietoja koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 25.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Joen Mawashi ry
Koskikatu 12, 80100 Joensuu
karate [at] joenmawashi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiedotusvastaava Niko Utriainen
etunimi.sukunimi@joenmawashi.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköpostitiedotuslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Joen Mawashi ry:n sähköpostitiedotuslistalle sisältyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Joen Mawashi ry:n tiedotuksen hoitaminen. Käsittely perustuu henkilötietolain (22.4.1999/523) 8 §:n 1 momentin 1 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Joen Mawashi ry:n sähköpostitiedotuslista sisältää ainoastaan listaa tilaavien henkilöiden sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Joen Mawashi ry:n sähköpostitiedotuslistaan sisältyvät tiedot saadaan yhdistyksen jäsenen antaessa erillisen luvan lisätä tiedot listaan tai listalle rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittely tapahtuu yhdistyksen itse hallinnoimassa phpList-järjestelmässä. Tiedot tallennetaan phpList-järjestelmän tietokantaan tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. phpList-järjestelmä on asennettu palvelimille, jotka sijaitsevat Suomessa.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Joen Mawashi ry:n sähköpostitiedotuslistalla oleva tieto käsitellään sähköisesti. Tietoja ei ole paperitulosteilla.

Tietojen käsittely tapahtuu yhdistyksen itse hallinnoimassa phpList-järjestelmässä, jonka tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään ainoastaan listan hoidosta vastaaville Joen Mawashi ry:n hallituksen jäsenille, joilla on käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Joen Mawashi ry:n sähköpostitiedotuslistaan sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.