Karateharjoitukset alkavat aina yhteisillä kumarruksilla. Kumarruksilla ei ole uskonnollista merkitystä, vaan niillä osoitetaan kunnioitusta oppilaita ja opettajia kohtaan. Kumarruksien kautta karaten harrastaja valmistautuu harjoittelemaan vakavalla asenteella ja pyrkii tekemään parhaansa koko harjoittelusession ajan. Varsinkin parin kanssa harjoitellessa on syytä tehdä parhaansa, jotta molemmat osapuolet hyötyvät harjoittelusta.

Kumarrusten jälkeen aloitetaan kehon lämmittely ja venyttely, joiden tarkoituksena on ehkäistä lihasvaurioiden syntymistä ja valmistella keho tehokkaaseen harjoitteluun. Venyttelyistä on hyötyä keholle, vaikkei karatea harrastaisikaan. Venyttely kehittää liikelaajuutta, joka vastaavasti auttaa kehonhallintaa, mahdollistaa suuremman määrän tekniikoita ja tekemään tekniikat koko keholla.

Lämmittelyn ja venyttelyiden jälkeen aloitetaan tekniikkaharjoittelu. Tekniikkaa on tosin saatettu harjoitella jo osana lämmittelyä. Karaten tekniikkaharjoittelu voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kihon, kata ja kumite. Yksittäinen harjoitus voi sisältää yhden tai useamman osa-alueen harjoittelua.

Kihon

Kihon tarkoittaa perusteita. Karate sisältää jatkuvaa perusliikkeiden ja -tekniikoiden harjoittelua. Kihon-harjoittelua ei koskaan hylätä. Opittuja perusteita sovelletaan kaikessa muussa, mitä wadoryu-karatessa harjoitellaan.

Käytännössä kihon-harjoittelu sisältää suuren valikoiman lyöntejä, iskuja, torjuntoja ja potkuja. Näitä harjoitteita voidaan tehdä paikaltaan ja liikkeestä. Tekniikoita voidaan myös yhdistellä lukuisilla eri tavoilla ja kun mukaan otetaan vielä samaan aikaan erilaiset liikkumiset, kihon-harjoittelu voi haastaa taitavankin harjoittelijan kehon ja raajojen hallinnan.

Kata

Kataa voidaan sanoa kokoelmaksi erilaisia karatetekniikoita ennalta määrätyssä järjestyksessä. Sitä voidaan sanoa myös kuvitteelliseksi taisteluksi useita vastustajia vastaan. Joidenkin mielestä katat ovat karaten ”muistikirjoja”, jotka sisältävät karatessa käytettävät tekniikat, hermopisteiden sijainnit jne. Kata tulisi aina tehdä sellaisella fyysisellä ja henkisellä aikomuksella, jotka tekevät katasta ns. ’elävän’. Katan asentojen ja liikkeiden tekeminen ilman noita kahta edellä mainittua näkökulmaa tarkoittaa, että kata on ’kuollut’.

Kumite

Kumite tarkoittaa sparrausta tai kamppailua. Kumite ei kuitenkaan ole pelkkää urheilun näkökulmasta katsottua kamppailua. Vaikka monet kumite-tekniikat, joita wadoryu-tyylisuunnassa harjoitellaan, ovat ennalta määrättyjä ja ennen kaikkea turvallisuussyistä hallittuja, ne tulee silti suorittaa tarkoituksena kukistaa vastustaja.

Wadoryu:ssa yritetään omaksua kumiteen sellainen lähestymistapa, joka perustuu aina hyökkäysstrategiaan. Se ei ole itsepuolustusta. Vaikka sivustakatsojan silmiin paritekniikka näyttää siltä, että toinen osapuoli hyökkää ja toinen puolustaa, niin molemmilla tulee henkinen asenne olla aina hyökkäyksessä.

Harjoitukset päättyvät aina loppukumarruksiin, jotka ovat samanlaiset kuin harjoitusten alussa.