Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Nuori Suomi Sinetin seuralle voi myöntää lajiliitto. Joen Mawashille luovutettiin Nuori Suomi Sinetti 18.3.2006.

Nuori Suomi Sinettiseuroilla on yhteiset laatukriteerit, joiden mukaan sinetti voidaan myöntää.

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet

  1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
  2. Seuran toiminta on kasvatuksellista.

Seuran organisointi ja toteutus

  1. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö.
  2. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista.
  3. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä.
  4. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Harjoituksen laatu

 1. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan.
 2. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.
 3. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.
 4. Seuralla on edustaja vähintään yhdessä sinettiseurojen tapaamisessa vuosittain.